OPPKOBLING AV SENSOR FSD-90030 TIL FLOWSTOP EASY
Trykk ON/SET knapp på hovedsentral. Høyre lampe lyser
grønt. Hold ON/SET knapp inne på hovedsentral til det
lyser rødt i venstre lampe. Slipp knappen. Klikk en gang på
SET knapp på sensor. Sensor vil blinke rødt og gi to
lydsignaler som bekrefter at den er oppkoblet. Gjenta ved
oppkobling av flere sensorer

RESETT AV SYSTEMET ETTER TESTING:
Trykk SET knapp på sensor en gang, trykk så en gang på
hovedenhet ON/SET.

NULLSTILLE HOVEDSENTRAL:
Hold OFF/DEL knapp inne på hovedsentral til det piper, hold
knappen inne til det slutter å pipe. Alle sensorer er nå utkoblet.

.

.

.
MONTERING AV SENSORKABLER:
VIKTIG!! Sensorkabler må ikke limes direkte på metall inne i fordeleskap. Det blir krypstrøm og FlowStop slår ut.
Sensorkabel limes oppå annen tape/trebit etc.
Sensorkabel kan ikke brettes eller være borte i metall, FlowStop vil kunne slå ut.
Sensorkabel limes ned og kuttes i ønsket lengde. Kapp sensorkabel så kort som mulig. 10-20 cm ut på laves punkt der vann kan inntreffe. 
Sensorkabel bør ikke legges under en oppvaskmaskin pga. damputslipp. 

.

.

.
OPPKOBLING AV PUCK FSD-90031 TIL FLOWSTOP EASY
Skru av lokk. Sett inn batteri Trykk ON/SET knapp på hovedsentral. Høyre lampe lyser grønt.
Hold ON/SET knapp inne på hovedsentral til det lyser rødt i venstre lampe. Slipp knappen. Klikk en gang på SORT knapp på puck. Sensor vil blinke rødt og gi to ydsignaler som bekrefter at den er oppkoblet. Skru på lokk.
Gjenta ved oppkobling av flere sensorer

MONTERING AV PUCK:
Legges på egnet sted, påse at puck ikke legges på flater av metall

RESETT AV SYSTEMET ETTER TESTING:
Trykk en gang på SORT knapp puck, trykk så en gang på hovedenhet ON/SET.

NULLSTILLE HOVEDSENTRAL:
Hold OFF/DEL knapp inne på hovedsentral til det piper, hold knappen inne til det slutter å pipe. 
Alle sensorer er nå utkoblet

Batteri: Ved lavt batterinivå vil det varsles med lyd ca hvert 30 sekund. Ved å trykke SET så vil lyd opphøre men komme tilbake etter ca 30 sekunder. Dette vil resultere i at hovedsentralen også vil varsle med lyd og stenge ventilen. BYTT BATTERI type CR2 3Volt. Kjøpes på Clas Ohlson, Jula, Biltema etc.

lagt til handlevogn