Brukerveiledning til sluttbruker 

FlowStop Winner

Ved å trykke ON/SET på hovedsentral vil GRØNT lys indikere at ventilen er åpen

Trykker du OFF/DEL på hovedsentral vil RØDT lys indikere at ventilen er stengt

Displayet: Tallet i display indikerer hvor mange sensorer som er tilkoblet. Anbefaler å skrive ned hvilken sensor som er plasser hvor i husstanden. Eks. sensor 1 er kjøkken. Sensor 2 er toalett osv.

Strømbrudd: Ved strømbrudd kan ventilen åpnes manuelt ved å trekke ut svart hjul på ventilen og dreie hjulet i pilens retning.

Ventil: Ventil m/ blått hus - 12 Volt aktuatorventil stenger/åpner vannet automatisk.
Ventilen kan også åpnes manuelt ved å trekke ut svart ratt på den blå aktuatoren og dreie dette i pilens retning mot OPEN.
NB! Rattet skal ikke være trukket ut ved normal drift.
Det skal KUN trekkes ut ved manuell stengning/åpning for eksempel ved strømbrudd.

Ved alarm: Hvis sensor har utløst alarm stenges vannet. (Sjekk for lekkasje)
Lampe på hovedsentralen lyser RØDT / hovedsentral og sensor varsler med lyd.
Tall i displayet indikerer hvilken sensor som har slått ut. Display vil gi informasjon om det er lekkasje eller at sensor ikke har kontakt (leakage eller lost) Lost betyr mistet signal. Bytt batteri i sensor

Test: Test av lekkasjestopper skal gjøres minst to ganger pr.år. Batteriskifte i sensor bør gjøres hvert år.
Test sensor ved å trykke OFF knappen gang. Da skal hovedsentral gi lyd og vannet stenges. Lampe hovedsentral vil lyse i rød lampe. 
Fungerer ikke sensor mot hovedsentral så må sensor settes opp på nytt. Ta med sensor til hovedsentral. Påse at hovedsentral lyser i grønn lampe. Hold inne ON/SET knapp på hovedsentral til blinker i tall. Bruk piltasten opp til man kommer til ledig sensor (smilefjes i displayet) Trykk en gang på SET knapp sensor. Sensor vil kvittere med to pip. Hovedsentral og sensor er tilkoblet. Test ved å trykke OFF på sensor. Hovedboks vil varsle med lyd og lampe blir rød og ventil stenges for vann. Trykk ON igjen på sensor. Hovedboks vil varsle med lyd og lampe blir grønn, og ventil åpner for vann.
Test sensorkabel ved å fukt denne. Systemet slår ut ved at sensor og hovedboks slår ut og ventilen stenges. Tall i display blinker ved aktuell sensor. Tørk av sensorkabel, trykk en gang på SET knapp sensor og trykk ON/SET knapp hovedboks.

Nullstille alle sensorer: Hold piltast ned inne til hovedboks piper og slutter å pipe. Display vil vise tallet 00. Alle sensorer er utkoblet.

Batteri: Ved lavt batterinivå vil det varsles med lyd ca. hvert 30 sekund. Ved å trykke SET så vil lyd opphøre, men komme tilbake etter ca. 30 sekunder. BYTT BATTERI type CR2 3Volt. Kjøpes på Clas Ohlson, Jula, Biltema etc. (test etter bytte av batteri som i punkt TEST)

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

lagt til handlevogn