Brukerveiledning til sluttbruker 

FlowStop Winner

Ved å trykke SET på hovedsentral vil GRØNT lys indikere at ventilen er åpen

Trykker du DEL på hovedsentral vil RØDT lys indikere at ventilen er stengt

Trykk ON/SET på hovedsentralen i ca.3 sek. Deretter kommer det opp i displayet: «REGISTRER SENSOR». Velg sensornummer ved å trykke på piltasten OPP . Eksempel. nr. 01 (kjøkken). Deretter trykker SET på sensor. Sensor nr.1 er tilkoblet. Samme prosedyre kan gjentas for inntil 20 sensorer.

Hvis ventilen er stengt kan følgende årsaker være:
Lekkasje
Fukt på sensorkabel. Sensorkabel er i kontakt med metal
Pluggen til sensorkabel er frakoblet
Følgende må sjekkes:
Om det er lekkasje- kontakt rørlegger
Sett plugg til sensorkabel inn i sensor
Når dette er gjort:
Trykk inn SET knapp på sensor. Sensor kvitterer med to pip.
Trykk inn ON/SET knapp på hovedsentral fordi displayet vil vise at noe er feil.

Mistet signal - når du har mistet signal vil det stå «Lost» og nummer på sensoren som er ute av drift
Årsak til mistet signal kan være at batteri bør skiftes i sensor

ALARM - På venstre side av displayet vises om det er lekkasje -
Det vil vise «LEAKAGE» og et symbol med surt fjes. I tillegg vil det stå «OFF» oppe
I høyre hjørne av displayet.

Når feilen er utbedret trykk inn SET knapp på hovedsentral - se til at det er
GRØNT lys som indikerer at ventilen er åpen

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!