Brukerveiledning til sluttbruker 

FlowStop Winner

Ved å trykke SET på hovedsentral vil GRØNT lys indikere at ventilen er åpen

Trykker du DEL på hovedsentral vil RØDT lys indikere at ventilen er stengt

Trykk ON/SET på hovedsentralen i ca.3 sek. Deretter kommer det opp i displayet: «REGISTRER SENSOR». Velg sensornummer ved å trykke på piltasten OPP . Eksempel. nr. 01 (kjøkken). Deretter trykker SET på sensor. Sensor nr.1 er tilkoblet. Samme prosedyre kan gjentas for inntil 20 sensorer.

Hvis ventilen er stengt kan følgende årsaker være:
Lekkasje
Fukt på sensorkabel. Sensorkabel er i kontakt med metal
Pluggen til sensorkabel er frakoblet
Følgende må sjekkes:
Om det er lekkasje- kontakt rørlegger
Sett plugg til sensorkabel inn i sensor
Når dette er gjort:
Trykk inn SET knapp på sensor. Sensor kvitterer med to pip.
Trykk inn ON/SET knapp på hovedsentral fordi displayet vil vise at noe er feil.

Mistet signal - når du har mistet signal vil det stå «Lost» og nummer på sensoren som er ute av drift
Årsak til mistet signal kan være at batteri bør skiftes i sensor

ALARM - På venstre side av displayet vises om det er lekkasje -
Det vil vise «LEAKAGE» og et symbol med surt fjes. I tillegg vil det stå «OFF» oppe
I høyre hjørne av displayet.

Når feilen er utbedret trykk inn SET knapp på hovedsentral - se til at det er
GRØNT lys som indikerer at ventilen er åpen

Batteri: Ved lavt batterinivå vil det varsles med lyd ca hvert 30 sekund. Ved å trykke SET så vil lyd opphøre men komme tilbake etter ca 30 sekunder. Dette vil resultere i at hovedsentralen også vil varsle med lyd og stenge ventilen. BYTT BATTERI type CR2 3Volt. Kjøpes på Clas Ohlson, Jula, Biltema etc.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

lagt til handlevogn