Brukerveiledning til sluttbruker 

FlowStop Powercut

Normal drift: Lampe på hovedboksen lyser grønt, vannet er åpent
Ved alarm: Lampe på hovedboksen lyser rødt, vannet vil være stengt.

Ved alarm: Lekkasje, sensorkabel ligger mot metall, sensorkabel ikke er lagt riktig, det vil si at kabelen SKAL være limt til underlaget så rett som mulig uten bretter.

Ventil: Ventil m/ blått hus - 12 Volt aktuatorventil stenger/åpner vannet automatisk.
Ventilen kan også åpnes manuelt ved å trekke ut svart ratt på den blå aktuatoren og dreie dette i pilens retning mot OPEN.
NB! Rattet skal ikke være trukket ut ved normal drift.
Det skal KUN trekkes ut ved manuell stengning/åpning for eksempel ved strømbrudd.

Strømbrudd: Ved strømbrudd kan ventilen åpnes manuelt ved å trekke ut svart hjul på ventilen og dreie hjulet i pilens retning.

Hovedboks: Tas denne ut av stikkontakt så vil ventilen stenge. Sett hovedboks i stikkontakt. Vent 2-3 minutter før man setter i strømledning fra ventil.

Resetting: Trykk inn sort resett knappen på hovedboksen. Sjekk at du har grønt lys.

NB! Kun ett lett trykk på SET hoveboks for resett. Trykk og slipp, ikke hold knappen inne

Test: Fukt sensorkabelen. Systemet skal da slå ut med signal, rød lampe lyser og ventil stenger. Tørk av kabelen igjen og trykk resett knapp.

Feilsøk: Hvis det ikke er mulig å resette systemet ved å trykke sort resett knapp. Trekk ut sensorkabelen og prøv resett knapp. Om systemet da blir grønt og ventilen åpner, sjekk nøye for vann/fuktighet. Det skal veldig lite vann/fukt til for at systemet slår ut. Sjekk også hvordan sensorkabelen er montert. Den skal ligge så rett som mulig uten bretter.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

lagt til handlevogn