Brukerveiledning til sluttbruker 

FlowStop Powercut

Normal drift: Lampe på styringsenheten lyser grønt, vannet er åpent

Ved alarm: Lampe på styringsenheten lyser rødt, vannet vil være stengt.

Årsak: Lekkasje, sensorkabel ligger mot metall, sensorkabel ikke er lagt riktig, det vil si at kabelen SKAL være limt til underlaget.

Strømbrudd: Ved strømbrudd kan ventilen åpnes manuelt ved å trekke ut svart hjul på ventilen og dreie hjulet i pilens retning.

Husk: Når strømmen kommer tilbake trykkes svart hjul på ventilen ned igjen. Ventilen vil åpnes automatisk når strømmen er tilbake og ventilen står i normal drift.

Hovedboks: Tas denne ut av stikkontakt så vil ventilen stenge. Sett hovedboks i stikkontakt. Vent 2-3 minutter før man setter i strømledning til ventil.

Resetting: Trykk inn reset knappen på styringsenheten. Sjekk at du har grønt lys.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

lagt til handlevogn