Brukerveiledning til sluttbruker 

FlowStop Powercut

Normal drift: Lampe på styringsenheten lyser grønt, vannet er åpent

Ved alarm: Lampe på styringsenheten lyser rødt, vannet vil være stengt.

Årsak: Lekkasje, sensorkabel ligger mot metall, sensorkabel ikke er lagt riktig, det vil si at kabelen SKAL være limt til underlaget.

Strømbrudd: Ved strømbrudd kan ventilen åpnes manuelt ved å trekke ut svart hjul på ventilen og dreie hjulet i pilens retning.

Husk: Når strømmen kommer tilbake MÅ svart hjul på ventilen trykkes ned igjen. Ventilen vil åpnes automatisk når strømmen er tilbake og ventilen står i normal drift.

Hovedboks: Tas denne ut av stikkontakt så vil ventilen stenge. Sett hovedboks i stikkontakt. Vent 2-3 minutter før man setter i strømledning fra ventil.

Resetting: Trykk inn knappen på styringsenheten. Sjekk at du har grønt lys.

NB! Ventil til Powercut kan ikke brukes til øvrige lekkasjestoppere.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!