FlowStop Powercut

.

BESTÅR AV:


Aktuatorventil, «plug in plug» hovedenhet med utgang for sensorkabel, sensorkabel og strømforsyning til ventil.

Kablene til disse ventiler skiller seg noe ut fra en «vanlig» kabel til aktuatorventilen det er en M/F plugg.

Når du setter Powercut i stikkontakten vil det lyse Rødt en liten stund før det skifter til Grønt.

Sett inn sensorkabel – denne skal limes/klamres til gulvet.

Grønt lys viser at det er i drift.

Rødt lys viser alarm.

Ved lekkasje blir vannet og strømmen kuttet automatisk og lampen vil lyse rødt på styringsboksen.

I tillegg vil det høres en pipe alarm hvert tredje minutt.

Når feilen er utbedret, trykke reset knapp inn og anlegget vil være tilbake i normal drift (sjekk at det lyser grønt).

OBS ! VIKTIG VED MONTERING AV FLOWSTOP POWERCUT
NÅR LEKKASJESTOPPEREN SETTES INN I STIKKONTAKT SKAL LEDNING FRA VENTIL OG UNIT IKKE SAMMENKOBLES FØR DET HAR GÅTT ETT TIL TO MINUTTER.