Reklamasjonsbetingelser:

Vår support/reklamasjonstelefon er døgnbemannet. Om det oppstår utfordringer/feil med våre produkter så er det ett krav at vi kontaktes før feil utbedres. Reklamasjoner vi ikke har fått informasjon om vil bli avvist. 

Fakturering skal ikke forekomme.
Eventuelle kostnader vedrørende utskifting krediteres samtidig med utbyttet produkt.
Reklamasjonsskjema fylles ut og legges med utbyttet produkt

Alle fakturaer som det ikke foreligger avtale om vil bli returnert til avsender.

Produkter innenfor kategorien småelektrisk kan ha 2 eller 5 års reklamasjonsfrist, jfr. Lov om forbrukerkjøp § 27. Dette vurderes ut fra om produktet forventes å ha en levetid vesentlig lenger enn 2 år eller ikke og vil derfor være avhengig av type produkt og prisklasse.

Skriv til oss her:

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.
lagt til handlevogn