FlowStop Light

.

BESTÅR AV:


Aktuatorventil, hovedsentral med Reset knapp, strømadaptor, utgang for to ventiler, utgang for en sensorkabel, sensorkabel.

FlowStop Light er den enkleste utgaven av lekkasjestoppere, som kan brukes til kablet opplegg.

Monter ventilen på vannledningen – sett opp hovedsentralen. Sett inn ledning fra ventil inn i hovedsentralen hvor det står ventil 1, har du to ventiler kobler du den til der hvor det står ventil 2. Sett inn strømadaptor på hovedsentralen – du får et grønt lys på hovedsentralen. Sett inn sensorkabel – denne skal limes/klamres til gulvet.

Rødt lys på hovedsentralen indikerer mulig lekkasje/fukt eller at sensorkabelen ligger i kontakt med metal.

Resetting av systemet gjøres ved å trykke på svart knapp på siden av hovedsentral.