.

BESTÅR AV:


1 Aktuatorventil

1 Hovedsentral 
1 Strømadapter

1 Sensorkabel

MONTERING:

Montér ventilen på vannledningen (NB! ventilen skal alltid monteres etter hovedstoppekran og brannvannuttak)
Montér hovedsentral
Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral,ventil tilkobles der hvor det er merket ventil 1.
Ved montering av to ventiler ‘’dobbel’’ tilkobles denne der hvor det er merket ventil 2.
Sett inn stikkontakt fra hovedsentral.

MONTERING AV SENSORKABLER:
VIKTIG!! Sensorkabler må ikke limes direkte på metall inne i fordeleskap. Det blir krypstrøm og FlowStop slår ut.
Sensorkabel limes oppå annen tape/trebit etc.
Sensorkabel kan ikke brettes eller være borte i metall, FlowStop vil kunne slå ut.
Sensorkabel limes ned og kuttes i ønsket lengde. Kapp sensorkabel så kort som mulig. 10-20 cm ut på laves punkt der vann kan inntreffe. 
Sensorkabel bør ikke legges under en oppvaskmaskin pga. damputslipp

VANNTILFØRSELEN STENGES AUTOMATISK
VED FØLGENDE FEIL:

VED LEKKASJE:
Rødt lys på hovedsentral vises og signaler vil høres når det oppstår lekkasje.
Vanntilførselen stenges automatisk.

FEILMONTERING AV SENSORKABEL:
Ved feilmontering av sensorkabel - eks.kabelen er i kontakt med metall, at sensorkabelen ligger slik til at de uisolerte punkter er i kontakt med hverandre vil de samme signaler komme.
Vanntilførselen  blir automatisk stengt.

RESETTING:

Trykk på svart knapp på siden av hovedsentral. 

lagt til handlevogn