Brukerveiledning til sluttbruker 

FlowStop Aktuatorventil

Ventilen er i 12Volt

Ventilen stenger ved strømbrudd/åpner automatisk når strømmen er tilbake.

Ventilen kan åpnes manuelt ved å trekke ut svart ratt og dreie rattet i
pilens retning OPEN.

Rattet skal IKKE være trukket ut ved normal drift.

Rattet skal KUN dreies på når ventilen må åpnes manuelt.

Gjennom glassøyet på ventilen kan man til enhver tid se posisjonen ventilen står i
OPEN/CLOSED

lagt til handlevogn