Trådløs sensor som kan tilkobles FlowStop Easy og FlowStop Winner

Feilsøk SENSOR FSD-90030:
Når sensor begynner å varsle med pipesignal kan det være følgende årsaker:

Lekkasje på sensorkabelen (sjekk nøye, også under sokkel)
Trekk ut sensorkabel på sensoren. Trykk en gang på SET. Om sensor ikke gir pipelyder uten kabel i så indikerer det en mulig lekkasje.

Lavt batteri (byttes årlig)
Ved lavt batterinivå vil det varsles med pipesignal ca. hvert 30 sekund. Trykk opp på undersiden innerst på sensor mot vegg for å frigjøre for batteribytte. Batteri CR2 3Volt. Sett inn nytt batteri og trykk en gang på SET. Sensor kvitterer med to pipesignaler. Test ved å trykke OFF sensor, skal da slå ut hovedboks. Trykk ON igjen. Hovedboks går tilbake i normal drift.

Sensorkabel er brettet, ligger i kontakt med metall, er plassert under oppvaskmaskin

ON og OFF knapper en kun for å kunne stenge og åpne for vann fra sensoren.

lagt til handlevogn