Brukerveiledning til sluttbruker 

FlowStop Light 

Normal drift: Lampe på hovedboksen lyser grønt, vannet er åpent

Ved alarm: Lampe på styringsenheten lyser rødt og varsler med lyd, vannet vil være stengt.

Årsak: Lekkasje, sensorkabel ligger mot metall, sensorkabel ikke er lagt riktig, det vil si at kabelen SKAL være limt til underlaget så rett som mulig. Sensorkabel bør ikke brettes

Strømbrudd: Ved strømbrudd kan ventilen åpnes manuelt ved å trekke ut svart hjul på ventilen og dreie hjulet i pilens retning.

Ventil: Ventil m/ blått hus - 12 Volt aktuatorventil stenger/åpner vannet automatisk.
Ventilen kan også åpnes/stenges manuelt ved å trekke ut svart ratt på den blå aktuatoren og dreie dette i pilens retning.
NB! Rattet skal ikke være trukket ut ved normal drift.
Det skal KUN trekkes ut ved manuell stengning/åpning for eksempel ved strømbrudd.

Husk: Om hjulet på ventilen er trukket ut for manuell åpning så forblir den åpen selv om strømmen er tilbake. Trykk hjulet ned igjen når strømmen er tilbake. Om hjulet på ventilen ikke åpnes manuelt så vil ventilen åpnes automatisk når strømmen er tilbake

Resetting: Trykk inn liten sort knapp knappen på hovedboksen. Sjekk at du har grønt lys. Man vil også høre en summende lyd fra ventilen som da åpner for vann.

Test: Fukt sensorkabelen. Systemet skal da slå ut med signal, rød lampe lyser og ventil stenger. Tørk av kabelen igjen og trykk resett knapp.

Feilsøk: Hvis det ikke er mulig å resette systemet ved å trykke sort resett knapp. Trekk ut sensorkabelen og prøv resett knapp. Om systemet da blir grønt og ventilen åpner, sjekk nøye for vann/fuktighet. Det skal veldig lite vann/fukt til for at systemet slår ut. Sjekk også hvordan sensorkabelen er montert. Den skal ligge så rett som mulig uten bretter.
Sjekk det sorte adapteret som er tilkoblet strøm. Ett lite grønt lys lyser på adapteret som indikerer strøm til hovedboksen.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

lagt til handlevogn