Brukerveiledning til sluttbruker 

FlowStop Easy

Ved alarm: Hvis sensor har utløst alarm stenges vannet. (Sjekk for lekkasje)
Lampe på hovedsentralen lyser RØDT / hovedsentral og sensor varsler med lyd.

Feilsøking: Sjekk at sensorkabel ikke er fuktig/våt. Kontroller at det er strøm til hovedsentral

Resetting: Reset av systemet etter varsling. Trykk SET knapp på sensor en gang, trykk så en gang på hovedsentralen ON/SET

Ventil: Ventil m/ blått hus - 12 Volt aktuatorventil stenger/åpner vannet automatisk.
Ventilen kan manuelt ved å trekke ut svart ratt på den blå aktuatoren og dreie dette i pilens retning mot OPEN.
NB! Rattet skal ikke være trukket ut ved normal drift.
Det skal KUN trekkes ut ved manuell stengning/åpning for eksempel ved strømbrudd.

Strømbrudd: Ved strømbrudd vil ventilen stenges automatisk. Ventilen kan åpnes som forklart i punkt ventil
Husk å trykke svart ratt ned i riktig posisjon når strømmen er tilbake.
Ved at det lyser GRØNT på hovedsentral er systemet i orden.

Test: Test av lekkasjestopper skal gjøres minst to ganger pr.år. Batteriskifte i sensor bør gjøres hvert år.
Test sensor ved å trykke OFF knappen gang. Da skal hovedsentral gi lyd og vannet stenges. Lampe hovedsentral vil lyse i rød lampe. 
Fungerer ikke sensor mot hovedsentral så må sensor settes opp på nytt. Ta med sensor til hovedsentral. Påse at hovedsentral lyser i grønn lampe. Hold inne ON/SET knapp på hovedsentral til det lyser i to lamper (grønn og rød) Når de to lampene lyser så trykk en gang på SET knapp sensor. Sensor vil kvittere med to pip. Hovedsentral og sensor er tilkoblet. Test ved å trykke OFF på sensor. Hovedboks vil varsle med lyd og lampe blir rød og ventil stenges for vann. Trykk ON igjen på sensor. Hovedboks vil varsle med lyd og lampe blir grønn, og ventil åpner for vann.
Test sensorkabel ved å fukt denne. Systemet slår ut ved at sensor og hovedboks slår ut og vannet stenges. Tørk av sensorkabel, trykk en gang på SET knapp sensor og trykk ON knapp hovedboks

NB! Kun ett lett trykk på ON/SET hoveboks for resett. Trykk og slipp, ikke hold knappen inne

Batteri: Ved lavt batterinivå vil det varsles med lyd ca. hvert 30 sekund. Ved å trykke SET så vil lyd opphøre, men komme tilbake etter ca. 30 sekunder. BYTT BATTERI type CR2 3Volt. Kjøpes på Clas Ohlson, Jula, Biltema etc. (test etter bytte av batteri som i punkt TEST)

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

lagt til handlevogn