Brukerveiledning til sluttbruker 

FlowStop Easy

Ved alarm: Hvis sensor har utløst alarm stenges vannet. (Sjekk for lekkasje)
Lampe på hovedsentralen lyser RØDT / hovedsentral og sensor varsler med lyd.

Feilsøking: Sjekk at sensorkabel ikke er fuktig/våt. Kontroller at det er strøm til hovedsentral

Resetting: Reset av systemet etter varsling. Trykk SET knapp på sensor en gang, trykk så en gang på hovedsentralen ON/SET

Ventil: Ventil m/ blått hus - 12 Volt aktuatorventil stenger/åpner vannet automatisk.
Ventilen kan også åpnes/stenges manuelt ved å trekke ut svart ratt på den blå aktuatoren og dreie dette i pilens retning.
NB! Rattet skal ikke være trukket ut ved normal drift.
Det skal KUN trekkes ut ved manuell stengning/åpning for eksempel ved strømbrudd.

Strømbrudd: Ved strømbrudd vil ventilen stenges automatisk. Ventilen kan åpnes som forklart i pkt.4
Husk å trykke svart ratt ned i riktig posisjon når strømmen er tilbake.
Ved at det lyser GRØNT på hovedsentral er systemet i orden.

Test: Test av lekkasjestopper skal gjøres minst to ganger pr.år. Batteriskifte i sensor bør gjøres hvert år.

Batteri: Ved lavt batterinivå vil det varsles med lyd og ventilen vil stenge.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!