Består av:

1 Aktuatorventil 
1 Hovedsentral m/ledning og stikkontakt 
2 sensorkabler
1 Trådløs sensor
1 Batteri

MONTERING:

Montér ventilen på vannledningen (NB! ventilen skal alltid monteres etter hovedstoppekran og brannvannuttak)
Montér hovedsentral
Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral,ventil tilkobles der hvor det er merket ventil 1.
Ved montering av to ventiler ‘’dobbel’’ tilkobles denne der hvor det er merket ventil 2.
Sett inn stikkontakt fra hovedsentral.
Trykk "on/set" knappen. Lys på hovedsentral lyser grønn og ventil er i åpen posisjon

MONTERING AV SENSORKABLER:
VIKTIG!! Sensorkabler må ikke limes direkte på metall inne i fordeleskap. Det blir krypstrøm og FlowStop slår ut.
Sensorkabel limes oppå annen tape/trebit etc.
Sensorkabel kan ikke brettes eller være borte i metall, FlowStop vil kunne slå ut.
Sensorkabel limes ned og kuttes i ønsket lengde. Kapp sensorkabel så kort som mulig. 10-20 cm ut på laves punkt der vann kan inntreffe. 
Sensorkabel bør ikke legges under en oppvaskmaskin pga. damputslipp etc.

TILKOBLING AV TRÅDLØS SENSOR:

Før tilkobling av sensor skal lys på hovedsentral være grønt.
Ved rødt lys på hovedsentral  - Trykk på ON/SET knapp en gang til det lyser grønt.

Når det lyser grønt på hovedsentral - Hold inne ON/SET knapp, slipp knappen når det lyser rødt og grønt i to lamper.
Trykk så inn SET knapp en gang på sensoren i løpet av 10sek.
Det vil varsles med to signaler som tilsier at sensoren er tilkoblet.
Gjenta for å koble til neste sensor.
Max tilkobling av sensorer på Easy er 5 stk. inkludert evetuell dørbryter.

UTKOBLING AV SENSOR:

Ved å trykke inn OFF/DEL knappen på hovedsentral vil det komme  signal.
Hold OFF/DEL knappen inne til signalet stopper ( 5-10 sek)
Alle sensorer blir slettet.

VANNTILFØRSELEN STENGES AUTOMATISK
VED FØLGENDE FEIL:

VED LEKKASJE:
Rødt lys på hovedsentral vises og signaler vil høres når det oppstår lekkasje.De samme signaler sendes fra sensoren.
Vanntilførselen stenges automatisk.
Den sensor som gir signal må kontrolleres og eventuell lekkasje må utbedres før anlegget resettes.

FEILMONTERING AV SENSORKABEL:
Ved feilmontering av sensorkabel - eks.kabelen er i kontakt med metall, at sensorkabelen ligger slik til at de uisolerte punkter er i kontakt med hverandre vil de samme signaler komme.
Vanntilførselen  blir automatisk stengt.

MISTET KONTAKT TIL SENSOR:

Hvis hovedsentral har mistet signalene fra sensor i 24 timer vil høyre lampe på hovedsentral blinke rødt og venstre lampe lyse rødt,i tillegg varsles det med signal.
Sensorene må kontrolleres til feilen er utbedret.
Vanntilførsel blir automatisk stengt

LAVT BATTERINIVÅ:

Ved lavt batterinivå i sensor vil det bli gitt signal til hovedsentral, sensoren gir også signaler i intervaller inntil batteriet er tomt.
NB! Varslingen viser ikke hvilken sensor som har lavt batterinivå.
Vanntilførselen stenges automatisk.
Det anbefales og bytte batteri en gang hvert år.

RESET AV SYSTEMET:

Har det vært lekkasje må årsaken være utbedret av autorisert fagmann.
Trykk SET knapp på sensor en gang, Sensor kvitterer med to pip, feilmelding er da slettet.
Trykk ON/SET knapp på  hovedsentralen.
Ventilen åpnes og signalene blir borte.

OPPKOBLING AV PUCK FSD-90031 TIL FLOWSTOP EASY
Skru av lokk. Sett inn batteri Trykk ON/SET knapp på hovedsentral. Høyre lampe lyser grønt.
Hold ON/SET knapp inne på hovedsentral til det lyser rødt i venstre lampe. Slipp knappen. Klikk en gang på SORT knapp på puck. Sensor vil blinke rødt og gi to ydsignaler som bekrefter at den er oppkoblet. Skru på lokk.
Gjenta ved oppkobling av flere sensorer

MONTERING AV PUCK:
Legges på egnet sted, påse at puck ikke ligger i nærheten av metall

RESETT AV SYSTEMET ETTER TESTING:
Trykk en gang på SORT knapp puck, trykk så en gang på hovedenhet ON/SET.

NULLSTILLE HOVEDSENTRAL:
Hold OFF/DEL knapp inne på hovedsentral til det piper, hold knappen inne til det slutter å pipe. 
Alle sensorer er nå utkoblet

Se videoveiledning HER

lagt til handlevogn