FlowStop Easy

.

BESTÅR AV:
Aktuatorventil, hovedsentral med Inn/Ut knapp, reset knapp, stikkontakt, utgang for to ventiler, utgang for en sensorkabel, sensorkabel, en trådløs sensor og et batteri.

MONTERING:
Monter ventilen på vannledningen – sett opp hovedsentralen. Sett inn ledning fra ventil inn i hovedsentralen hvor det står ventil 1, har du to ventiler kobler du den til der hvor det står ventil 2. Sett inn stikkontakt på hovedsentralen – du får et grønt lys på hovedsentralen.

OPPKOBLING AV SENSOR:
Hold ON/SET knapp på hovedsentral og SET knapp på sensor i ca. 3 sekunder. Det vil blinke rødt i sensor når den er oppkoblet.

Grønt lys indikerer at systemet er i drift. Rødt lys indikerer lekkasje/fukt el. Kabelen ligger inntil metall. Sjekk at det ikke er lekkasje før du resetter anlegget (gjøres med reset knapp på hovedsentralen). I alle tilfeller vil ventilen stenge.

UTKOBLING AV SENSOR:
Hold OFF/DEL knapp på hovedsentral inne til den gir lyd, hold knappen helt til lyd opphører. Rødt lys på hovedsentral vil lyse. 
Alle sensorer er utkoblet. Ventilen stenges.

SIGNAL FRA SENSOR:
Ved event.lekkasje vil sensor sende pipesignal hvert 20. sekund i 3 omg. Deretter hvert 3dje minutt.

MONTERING AV DØRBRYTER:
Hvis dørbryter blir montert for stengning av vannet vil ventilen forbli stengt når det blir strømbrudd.
Ventilen vil også forbli stengt når strømmen kommer tilbake.

BATTERI:
Det sendes ut signal på samme måte når batteriet skal skiftes.  

TESTING AV SENSOR:
Ved testing av sensor etter oppkobling må SET knapp på sensor trykkes på for å nullstille sensoren.