Består av:

1 Aktuatorventil 
1 Hovedsentral m/ledning og stikkontakt 
2 sensorkabler
1 Trådløs sensor
1 Batteri

MONTERING:

Montér ventilen på vannledningen (NB! ventilen skal alltid monteres etter hovedstoppekran og brannvannuttak)
Montér hovedsentral
Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral,ventil tilkobles der hvor det er merket ventil 1.
Ved montering av to ventiler ‘’dobbel’’ tilkobles denne der hvor det er merket ventil 2.
Sett inn stikkontakt fra hovedsentral. Trykk ON/SET på hovedsentralen (GRØNT LYS = Ventil er åpen). Trykk OFF/DEL på hovedsentralen (RØDT LYS =Ventil er stengt).

MONTERING AV SENSORKABLER:
VIKTIG!! Sensorkabler må ikke limes direkte på metall inne i fordeleskap. Det blir krypstrøm og FlowStop slår ut.
Sensorkabel limes oppå annen tape/trebit etc.
Sensorkabel kan ikke brettes eller være borte i metall, FlowStop vil kunne slå ut.
Sensorkabel limes ned og kuttes i ønsket lengde. Kapp sensorkabel så kort som mulig. 10-20 cm ut på laves punkt der vann kan inntreffe. 
Sensorkabel bør ikke legges under en oppvaskmaskin pga. damputslipp

TILKOBLING AV SENSOR:

Trykk ON/SET på hovedsentralen i ca.3 sek. Deretter kommer det opp i displayet: «REGISTRER SENSOR». Velg sensornummer ved å trykke på piltasten OPP . Eksempel. nr. 01 (kjøkken). Deretter trykker SET på sensor. Sensor nr.1 er tilkoblet. Samme prosedyre kan gjentas for inntil 20 sensorer.

SENSORKABEL:

NB! Når sensorkabel blir satt inn eller blir tatt ut av sensor, MÅ du trykke inn ON/SET knapp på hovedsentral fordi det vil vise at det er feil. Ventilen vil stenge automatisk hvis noen skulle ta ut kabelen fra sensoren.
Sensorkabel limes/klamres med avisolert del ned mot gulvet.

MISTET SIGNAL:

Mister du signalet til sensoren, vil det stå LOST i displayet og nummer på sensoren som er ute av drift. Årsak av mistet signal: Batteri må byttes.

SLETTING AV SENSOR:

Sletting av sensor gjøres ved å trykke OFF/DEL knapp på hovedsentralen i ca.3 sek. Velg nummeret på enheten du ønsker å slette med pilstaten OPP. Trykk OFF/DEL knapp på hovedsentralen i 3 sek til pipelyden slutter. (en sensor er utkoblet)

SLETTING AV ALLE SENSORER:

Trykk piltasten med tegnet NED på hovedsentralen i 3 sek. til pipelyden slutter. (alle sensorer er utkoblet)

ALARM:

På venstre side av displayet vil det vise om det er lekkasje. Det kommer opp LEAKAGE og et symbol med surt fjes. Det vil også vise OFF oppe i høyre hjørne av displayet.
Hovedsentralen vil sende alarmsignaler hvert 10. sek i 10 min. Når feilen er utbedret, trykk på ON/SET knapp.

TESTING AV SENSOR:

Etter testing av sensor må SET knapp trykkes på sensor og ON/SET knapp trykkes på hovedsentralen for å nullstille systemet.

Se videoveiledning HER

lagt til handlevogn