FlowStop Winner

.

BESTÅR AV:
Aktuatorventil, hovedsentral med display, stikkontakt, utgang for to ventiler, utgang for en sensorkabel, sensorkabel, en trådløs sensor og et batteri.

MONTERING:
Monter ventilen på vannledningen – sett opp hovedsentralen:
Sett inn ledning fra ventil inn i hovedsentralen hvor det står ventil 1, har du to ventiler kobler du den til der hvor det står ventil 2. Sett inn stikkontakt på hovedsentralen. Trykk SET på sentralen (GRØNT LYS = Ventil er åpen). Trykker DEL på sentralen (RØDT LYS =Ventil er stengt).

TILKOBLING AV SENSOR:
Trykk SET på hovedsentralen i ca.3 sek. Deretter kommer det opp i displayet: «REGISTRER SENSOR». Velg sensornummer ved å trykke ikonet ∆ som peker opp eks. nr.1 (kjøkken). Deretter trykker SET på sensor. Nå skal sensor nr.1 være tilkoblet. Samme prosedyre kan gjentas inntil 20 sensorer er tilkoblet.

SENSORKABEL:
NB! Når sensorkabel blir satt inn eller blir tatt ut av sensor, MÅ du trykke inn SET knapp på hovedsentral fordi det vil vise at det er feil. Ventilen vil stenge automatisk hvis noen skulle ta ut kabelen fra sensoren. Sensorkabel limes/klamres med avisolert del ned mot gulvet.

MISTET SIGNAL:
Mister du signalet til sensoren, vil det stå LOST på displayet og nummer på sensoren som er ute av drift. Årsak av mistet signal: batteri bør skiftes.

SLETTING AV SENSOR:
Sletting av sensor gjøres ved å trykke DEL knapp på hovedsentralen i ca.3 sek. Velg nummeret på enheten du ønsker å slette. Trykk DEL knapp på hovedsentralen i 3 sek til pipelyden slutter.

SLETTING AV ALLE SENSORER:
Trykk piltasten med tegnet ned på hovedsentralen i 3 sek. til pipelyden slutter.

ALARM:
På venstre side av displayet vil det vise om det er lekkasje. Det kommer opp LEAKAGE og et symbol med surt fjes. Det vil også vise OFF oppe i høyre hjørne av displayet. Hovedsentralen vil sende alarmsignaler hvert 10. sek i 10 min. Når feilen er utbedret, trykk på SET knapp.

TESTING AV SENSOR:
Etter testing av sensor må SET knapp trykkes på sensor og SET knapp trykkes på styreenhet for å nullstille.