Garanti

FlowStop med aktuatorventil skal monteres av godkjent personell.
Alle sensorer, det være seg trådløs utførelse eller sensorkabel skal legges der hvor lekkasje kan oppstå slik at lekkasjen oppdages.
Sensorkabel legges alltid på det laveste punkt.
Ratt på ventil skal normalt stå i nedre posisjon. Rattet skal kun trekkes opp og dreies i pilens retning i de situasjonene hvor vannet er stengt pga strømbrudd etc.
Garantien faller bort hvis anlegget er montert av ikke godkjent personell eller at det er blandet produkter.
Garantien faller bort om produktet moderniseres eller at produktet blir gjort uorginal på noen måte.
Watercontrol AS dekker nytt produkt ved feil i materialet eller ved funksjonsfeil ,utskiftningskostnader dekkes etter avtale.
FlowStop skal testes minst to ganger pr.år
Hvis det oppstår skade må forbrukeren umiddelbart melde skaden til sitt forsikringsselskap.
Watercontrol AS er ikke ansvarlig for skade eller svikt i systemet pga ytre påvirkninger.
Watercontrol AS er produktansvarforsikret i Fremtind Forsikring AS.

FlowStop

  • Produkter som forventes å ha en levetid vesentlig lenger enn 2 år har en reklamasjonstid på 5 år, jfr. Lov om forbrukerkjøp §27.

Småelektrisk / Diverse

  • Produkter innenfor kategorien småelektrisk kan ha 2 eller 5 års reklamasjonsfrist, jfr. Lov om forbrukerkjøp § 27. Dette vurderes ut fra om produktet forventes å ha en levetid vesentlig lenger enn 2 år eller ikke og vil derfor avhengig av type produkt og prisklasse.
lagt til handlevogn