Garanti

FlowStop med aktuatorventil skal monteres av godkjent personell.
Alle sensorer, det være seg trådløs utførelse eller sensorkabel skal legges der hvor lekkasje kan oppstå slik at lekkasjen oppdages.
Sensorkabel legges alltid på det laveste punkt.
Ratt på ventil skal normalt stå i nedre posisjon. Rattet skal kun trekkes opp og dreies i pilens retning i de situasjonene hvor vannet er stengt pga strømbrudd etc.
Garantien faller bort hvis anlegget er montert av ikke godkjent personell eller at det er blandet produkter.
Watercontrol AS dekker nytt produkt ved feil i materialet
eller ved funksjonsfeil ,utskiftningskostnader dekkes
etter avtale.
FlowStop skal testes minst to ganger pr.år
Hvis det oppstår skade må forbrukeren umiddelbart melde skaden til
sitt forsikringsselskap.
Watercontrol AS er ikke ansvarlig for skade eller svikt i systemet pga
ytre påvirkninger.
Watercontrol AS er produktansvarforsikret i Fremtind Forsikring AS