FlowStop Aktuatorventil

Ventilen er i 12Volt

Ventilen stenger ved strømbrudd/åpner automatisk når strømmen er tilbake.

Ventilen kan åpnes/stenges manuelt ved å trekke ut svart ratt og dreie rattet i
pilens retning ON/OFF

Rattet skal IKKE være trukket ut ved normal drift.

Rattet skal KUN dreies på når ventilen må åpnes manuelt.

Gjennom glassøyet på ventilen kan man til enhver tid se posisjonen ventilen står i
OPEN/CLOSED

..

..

FlowStop Easy

Ved alarm: Hvis sensor har utløst alarm stenges vannet. (Sjekk for lekkasje)
Lampe på hovedsentralen lyser RØDT / hovedsentral og sensor varsler med lyd.

Feilsøking: Sjekk at sensorkabel ikke er fuktig/våt. Kontroller at det er strøm til hovedsentral

Resetting: Reset av systemet etter varsling. Trykk SET knapp på sensor en gang, trykk så en gang på hovedsentralen ON/SET

Ventil: Ventil m/ blått hus - 12 Volt aktuatorventil stenger/åpner vannet automatisk.
Ventilen kan også åpnes/stenges manuelt ved å trekke ut svart ratt på den blå aktuatoren og dreie dette i pilens retning.
NB! Rattet skal ikke være trukket ut ved normal drift.
Det skal KUN trekkes ut ved manuell stengning/åpning for eksempel ved strømbrudd.

Strømbrudd: Ved strømbrudd vil ventilen stenges automatisk. Ventilen kan åpnes som forklart i pkt.4
Husk å trykke svart ratt ned i riktig posisjon når strømmen er tilbake.
Ved at det lyser GRØNT på hovedsentral er systemet i orden.

Test: Test av lekkasjestopper skal gjøres minst to ganger pr.år. Batteriskifte i sensor bør gjøres hvert år.

Batteri: Ved lavt batterinivå vil det varsles med lyd ca hvert 30 sekund. Ved å trykke SET så vil lyd opphøre men komme tilbake etter ca 30 sekunder. Dette vil resultere i at hovedsentralen også vil varsle med lyd og stenge ventilen. BYTT BATTERI type CR2 3Volt. Kjøpes på Clas Ohlson, Jula, Biltema etc.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

.

.

FlowStop Light

Normal drift: Lampe på styringsenheten lyser grønt, vannet er åpent

Ved alarm: Lampe på styringsenheten lyser rødt, vannet vil være stengt.

Årsak: Lekkasje, sensorkabel ligger mot metall, sensorkabel ikke er lagt riktig, det vil si at kabelen SKAL være limt til underlaget.

Strømbrudd: Ved strømbrudd kan ventilen åpnes manuelt ved å trekke ut svart hjul på ventilen og dreie hjulet i pilens retning.

Husk: Når strømmen kommer tilbake MÅ svart hjul på ventilen trykkes ned igjen. Ventilen vil åpnes automatisk når strømmen er tilbake og ventilen står i normal drift.

Resetting: Trykk inn knappen på styringsenheten. Sjekk at du har grønt lys.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

.

.

FlowStop Powercut

Normal drift: Lampe på styringsenheten lyser grønt, vannet er åpent

Ved alarm: Lampe på styringsenheten lyser rødt, vannet vil være stengt.

Årsak: Lekkasje, sensorkabel ligger mot metall, sensorkabel ikke er lagt riktig, det vil si at kabelen SKAL være limt til underlaget.

Strømbrudd: Ved strømbrudd kan ventilen åpnes manuelt ved å trekke ut svart hjul på ventilen og dreie hjulet i pilens retning.

Husk: Når strømmen kommer tilbake MÅ svart hjul på ventilen trykkes ned igjen. Ventilen vil åpnes automatisk når strømmen er tilbake og ventilen står i normal drift.

Hovedboks: Tas denne ut av stikkontakt så vil ventilen stenge. Sett hovedboks i stikkontakt. Vent 2-3 minutter før man setter i strømledning fra ventil.

Resetting: Trykk inn knappen på styringsenheten. Sjekk at du har grønt lys.

NB! Ventil til Powercut kan ikke brukes til øvrige lekkasjestoppere.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

.

.

FlowStop Winner

Ved å trykke SET på hovedsentral vil GRØNT lys indikere at ventilen er åpen

Trykker du DEL på hovedsentral vil RØDT lys indikere at ventilen er stengt

Trykk ON/SET på hovedsentralen i ca.3 sek. Deretter kommer det opp i displayet: «REGISTRER SENSOR». Velg sensornummer ved å trykke på piltasten OPP . Eksempel. nr. 01 (kjøkken). Deretter trykker SET på sensor. Sensor nr.1 er tilkoblet. Samme prosedyre kan gjentas for inntil 20 sensorer.

Hvis ventilen er stengt kan følgende årsaker være:
Lekkasje
Fukt på sensorkabel. Sensorkabel er i kontakt med metal
Pluggen til sensorkabel er frakoblet
Følgende må sjekkes:
Om det er lekkasje- kontakt rørlegger
Sett plugg til sensorkabel inn i sensor
Når dette er gjort:
Trykk inn SET knapp på sensor. Sensor kvitterer med to pip.
Trykk inn ON/SET knapp på hovedsentral fordi displayet vil vise at noe er feil.

Mistet signal - når du har mistet signal vil det stå «Lost» og nummer på sensoren som er ute av drift
Årsak til mistet signal kan være at batteri bør skiftes i sensor

ALARM - På venstre side av displayet vises om det er lekkasje -
Det vil vise «LEAKAGE» og et symbol med surt fjes. I tillegg vil det stå «OFF» oppe
I høyre hjørne av displayet.

Når feilen er utbedret trykk inn SET knapp på hovedsentral - se til at det er
GRØNT lys som indikerer at ventilen er åpen

Batteri: Ved lavt batterinivå vil det varsles med lyd ca hvert 30 sekund. Ved å trykke SET så vil lyd opphøre men komme tilbake etter ca 30 sekunder. Dette vil resultere i at hovedsentralen også vil varsle med lyd og stenge ventilen. BYTT BATTERI type CR2 3Volt. Kjøpes på Clas Ohlson, Jula, Biltema etc.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

.

.

SENSOR FSD-90030 TIL FLOWSTOP EASY

OPPKOBLING AV SENSOR FSD-90030 TIL FLOWSTOP 
Trykk ON/SET knapp på hovedsentral. Høyre lampe lyser
grønt. Hold ON/SET knapp inne på hovedsentral til det
lyser rødt i venstre lampe. Slipp knappen. Klikk en gang på
SET knapp på sensor. Sensor vil blinke rødt og gi to
lydsignaler som bekrefter at den er oppkoblet. Gjenta ved
oppkobling av flere sensorer

RESETT AV SYSTEMET ETTER TESTING:
Trykk SET knapp på sensor en gang, trykk så en gang på
hovedenhet ON/SET.

NULLSTILLE HOVEDSENTRAL:
Hold OFF/DEL knapp inne på hovedsentral til det piper, hold
knappen inne til det slutter å pipe. Alle sensorer er nå utkoblet.

.

.

PUCK FSD-90031

OPPKOBLING AV PUCK FSD-90031 TIL FLOWSTOP 
Skru av lokk. Sett inn batteri Trykk ON/SET knapp på hovedsentral. Høyre lampe lyser grønt.
Hold ON/SET knapp inne på hovedsentral til det lyser rødt i venstre lampe. Slipp knappen. Klikk en gang på SORT knapp på puck. Sensor vil blinke rødt og gi to ydsignaler som bekrefter at den er oppkoblet. Skru på lokk.
Gjenta ved oppkobling av flere sensorer

MONTERING AV PUCK:
Legges på egnet sted, påse at puck ikke legges på flater av metall.

RESETT AV SYSTEMET ETTER TESTING:
Trykk en gang på SORT knapp puck, trykk så en gang på hovedenhet ON/SET.

NULLSTILLE HOVEDSENTRAL:
Hold OFF/DEL knapp inne på hovedsentral til det piper, hold knappen inne til det slutter å pipe. 
Alle sensorer er nå utkoblet

Batteri: Ved lavt batterinivå vil det varsles med lyd ca hvert 30 sekund. Ved å trykke SET så vil lyd opphøre men komme tilbake etter ca 30 sekunder. Dette vil resultere i at hovedsentralen også vil varsle med lyd og stenge ventilen. BYTT BATTERI type CR2 3Volt. Kjøpes på Clas Ohlson, Jula, Biltema etc.

.

.

SENSORKABLER

MONTERING AV SENSORKABLER:
VIKTIG!! Sensorkabler må ikke limes direkte på metall inne i fordeleskap. Det blir krypstrøm og FlowStop slår ut.
Sensorkabel limes oppå annen tape/trebit etc.
Sensorkabel kan ikke brettes eller være borte i metall, FlowStop vil slå ut.
Sensorkabel limes ned og kuttes i ønsket lengde.

.

.

Bytte av batteri på sensor FSD-90030

.

.