.

BESTÅR AV:


1 Aktuatorventil

1 Hovedsentral  (plug in plug)
1 Strømadapter

1 Sensorkabel

MONTERING:

Montér ventilen på vannledningen (NB! ventilen skal alltid monteres etter hovedstoppekran og brannvannuttak)
Montér hovedsentral
OBS ! VIKTIG VED MONTERING AV FLOWSTOP POWERCUT
NÅR STYREENHETEN SETTES INN I STIKKONTAKT SKAL LEDNING FRA VENTIL OG UNIT IKKE SAMMENKOBLES FØR DET HAR GÅTT TO TIL TRE MINUTTER.
Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral,ventil tilkobles hovedsentral.

MONTERING AV SENSORKABLER:
VIKTIG!! Sensorkabler må ikke limes direkte på metall inne i fordeleskap. Det blir krypstrøm og FlowStop slår ut.
Sensorkabel limes oppå annen tape/trebit etc.
Sensorkabel kan ikke brettes eller være borte i metall, FlowStop vil kunne slå ut.
Sensorkabel limes ned og kuttes i ønsket lengde. Kapp sensorkabel så kort som mulig. 10-20 cm ut på laves punkt der vann kan inntreffe. 
Sensorkabel bør ikke legges under en oppvaskmaskin pga. damputslipp

VANNTILFØRSELEN STENGES AUTOMATISK
VED FØLGENDE FEIL:

VED LEKKASJE:
Rødt lys på hovedsentral vises og signaler vil høres når det oppstår lekkasje.
Vanntilførselen og strøm stenges automatisk. Hovedsentral vil lyse rødt og varsle med signal.

FEILMONTERING AV SENSORKABEL:
Ved feilmontering av sensorkabel - eks.kabelen er i kontakt med metall, at sensorkabelen ligger slik til at de uisolerte punkter er i kontakt med hverandre vil de samme signaler komme.
Vanntilførselen  blir automatisk stengt. 

RESETTING:

Trykk på svart knapp på siden av hovedsentral. Hovedsentral vil lyse grønt. Ventil åpnes og strømmen er tilbake i hovedsentral.

lagt til handlevogn