FlowStop Aktuatorventil

Ventilen er i 12Volt

Ventilen stenger ved strømbrudd/åpner automatisk når strømmen er tilbake.

Ventilen kan åpnes manuelt ved å trekke ut svart ratt og dreie rattet i
pilens retning OPEN. 

Rattet skal IKKE være trukket ut ved normal drift.

Rattet skal KUN dreies på når ventilen må åpnes manuelt.

Gjennom glassøyet på ventilen kan man til enhver tid se posisjonen ventilen står i
OPEN/CLOSED

..

..

FlowStop Easy

Ved alarm: Hvis sensor har utløst alarm stenges vannet. (Sjekk for lekkasje)
Lampe på hovedsentralen lyser RØDT / hovedsentral og sensor varsler med lyd.

Feilsøking: Sjekk at sensorkabel ikke er fuktig/våt. Kontroller at det er strøm til hovedsentral

Resetting: Reset av systemet etter varsling. Trykk SET knapp på sensor en gang, trykk så en gang på hovedsentralen ON/SET

Ventil: Ventil m/ blått hus - 12 Volt aktuatorventil stenger/åpner vannet automatisk.
Ventilen kan også åpnes manuelt ved å trekke ut svart ratt på den blå aktuatoren og dreie dette i pilens retning mot OPEN
NB! Rattet skal ikke være trukket ut ved normal drift.
Det skal KUN trekkes ut ved manuell åpning for eksempel ved strømbrudd.

Strømbrudd: Ved strømbrudd vil ventilen stenges automatisk. Ventilen kan åpnes som forklart i pkt.4
Husk å trykke svart ratt ned i riktig posisjon når strømmen er tilbake.
Ved at det lyser GRØNT på hovedsentral er systemet i orden.

Test: Test av lekkasjestopper skal gjøres minst to ganger pr.år. Batteriskifte i sensor bør gjøres hvert år.
Test sensor ved å trykke OFF knappen gang. Da skal hovesentral gi lyd og vannet stenges. Lampe hovedsentral vil lyse i rød lampe. 
Fungerer ikke sensor mot hovedsentral så må sensor settes opp på nytt. Ta med sensor til hovesentral. Påse at hovedsentral lyser i grønn lampe. Hold inne ON/SET knapp på hovedsentral til det lyser i to lamper (grønn og rød) Når de to lampene lyser så trykk en gang på SET knapp sensor. Sensor vil kvittere med to pip. Hovedsentral og sensor er tilkoblet.

Batteri: Ved lavt batterinivå vil det varsles med lyd ca hvert 30 sekund. Ved å trykke SET så vil lyd opphøre men komme tilbake etter ca 30 sekunder. Dette vil resultere i at hovedsentralen også vil varsle med lyd og stenge ventilen. BYTT BATTERI type CR2 3Volt. Kjøpes på Clas Ohlson, Jula, Biltema etc.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

.

.

FlowStop Light

Normal drift: Lampe på styringsenheten lyser grønt, vannet er åpent

Ved alarm: Lampe på styringsenheten lyser rødt, vannet vil være stengt.

Årsak: Lekkasje, sensorkabel ligger mot metall, sensorkabel ikke er lagt riktig, det vil si at kabelen SKAL være limt til underlaget.

Strømbrudd: Ved strømbrudd kan ventilen åpnes manuelt ved å trekke ut svart hjul på ventilen og dreie hjulet i pilens retning.

Husk: Når strømmen kommer tilbake MÅ svart hjul på ventilen trykkes ned igjen. Ventilen vil åpnes automatisk når strømmen er tilbake og ventilen står i normal drift.

Resetting: Trykk inn knappen på styringsenheten. Sjekk at du har grønt lys.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

.

.

FlowStop Powercut

Normal drift: Lampe på styringsenheten lyser grønt, vannet er åpent

Ved alarm: Lampe på styringsenheten lyser rødt, vannet vil være stengt.

Årsak: Lekkasje, sensorkabel ligger mot metall, sensorkabel ikke er lagt riktig, det vil si at kabelen SKAL være limt til underlaget.

Strømbrudd: Ved strømbrudd kan ventilen åpnes manuelt ved å trekke ut svart hjul på ventilen og dreie hjulet i pilens retning.

Husk: Når strømmen kommer tilbake MÅ svart hjul på ventilen trykkes ned igjen. Ventilen vil åpnes automatisk når strømmen er tilbake og ventilen står i normal drift.

Hovedboks: Tas denne ut av stikkontakt så vil ventilen stenge. Sett hovedboks i stikkontakt. Vent 2-3 minutter før man setter i strømledning fra ventil.

Resetting: Trykk inn knappen på styringsenheten. Sjekk at du har grønt lys.

NB! Ventil til Powercut kan ikke brukes til øvrige lekkasjestoppere.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

.

.

FlowStop Winner

Ved å trykke SET på hovedsentral vil GRØNT lys indikere at ventilen er åpen

Trykker du DEL på hovedsentral vil RØDT lys indikere at ventilen er stengt

Trykk ON/SET på hovedsentralen i ca.3 sek. Deretter kommer det opp i displayet: «REGISTRER SENSOR». Velg sensornummer ved å trykke på piltasten OPP . Eksempel. nr. 01 (kjøkken). Deretter trykker SET på sensor. Sensor nr.1 er tilkoblet. Samme prosedyre kan gjentas for inntil 20 sensorer.

Hvis ventilen er stengt kan følgende årsaker være:
Lekkasje
Fukt på sensorkabel. Sensorkabel er i kontakt med metal
Pluggen til sensorkabel er frakoblet
Følgende må sjekkes:
Om det er lekkasje- kontakt rørlegger
Sett plugg til sensorkabel inn i sensor
Når dette er gjort:
Trykk inn SET knapp på sensor. Sensor kvitterer med to pip.
Trykk inn ON/SET knapp på hovedsentral fordi displayet vil vise at noe er feil.

Mistet signal - når du har mistet signal vil det stå «Lost» og nummer på sensoren som er ute av drift
Årsak til mistet signal kan være at batteri bør skiftes i sensor

ALARM - På venstre side av displayet vises om det er lekkasje -
Det vil vise «LEAKAGE» og et symbol med surt fjes. I tillegg vil det stå «OFF» oppe
I høyre hjørne av displayet.

Når feilen er utbedret trykk inn SET knapp på hovedsentral - se til at det er
GRØNT lys som indikerer at ventilen er åpen

Batteri: Ved lavt batterinivå vil det varsles med lyd ca hvert 30 sekund. Ved å trykke SET så vil lyd opphøre men komme tilbake etter ca 30 sekunder. Dette vil resultere i at hovedsentralen også vil varsle med lyd og stenge ventilen. BYTT BATTERI type CR2 3Volt. Kjøpes på Clas Ohlson, Jula, Biltema etc.

KONTAKT SUPPORT 22 06 07 00 HVIS INGEN AV NEVNTE PUNKTER FUNGERER!

.

.

TRÅDLØS SENSOR FSD-90030

Feilsøk SENSOR FSD-90030:
Når sensor begynner å varsle med pipesignal kan det være følgende årsaker:

Lekkasje på sensorkabelen (sjekk nøye, også under sokkel)
Trekk ut sensorkabel på sensoren. Trykk en gang på SET. Om sensor ikke gir pipelyder uten kabel i så indikerer det en mulig lekkasje.

Lavt batteri (byttes årlig)
Ved lavt batterinivå vil det varsles med pipesignal ca. hvert 30 sekund. Trykk opp på undersiden innerst på sensor for å frigjøre for batteribytte. Batteri CR2 3Volt. Sett inn nytt batteri og trykk en gang på SET. Sensor kvitterer med to pipesignaler.

Sensorkabel er brettet, ligger i kontakt med metall, er plassert under oppvaskmaskin

ON og OFF knapper en kun for å kunne stenge og åpne for vann

SENSORKABEL FSC-90045

Sjekk av sensorkabler:

Sensorkabler skal ikke være limt direkte på metall.
Sensorkabel skal ikke være brettet
Sensorkabel skal være limt ned på det laveste punket. Sensorkabel skal være så kort som mulig

.

.

PUCK FSD-90031

Feilsøk PUCK FSD-90031:
Når puck begynner å varsle med pipesignal kan det være følgende årsaker:

Lekkasje som treffer tre følepunkter på undersiden av puck
Etter utbedring av eventuell lekkasje må det trykkes på SETSET er en sort liten knapp som sitter midt inne i puck når lokket er skrudd av.
Skru på lokket igjen

Lavt batteri (byttes årlig)
Ved lavt batterinivå vil det varsles med pipesignal ca. hvert 30 sekund. Skru lokket av på puck. Bytt batteri CR2 3Volt. Sett inn nytt batteri og trykk en gang på SETSET er en sort liten knapp som sitter midt inne i puck når lokket er skrudd av. Puck kvitterer med to pipesignaler.
Skru på lokket igjen

.

.

.

.

Bytte av batteri på sensor FSD-90030

.

.

lagt til handlevogn