Viktig informasjon ved montering av FlowStop Powercut

Viktig informasjon ved montering av FlowStop Powercut

OBS ! VIKTIG VED MONTERING AV FLOWSTOP POWERCUT
NÅR STYREENHETEN SETTES INN I STIKKONTAKT SKAL LEDNING FRA VENTIL OG UNIT IKKE SAMMENKOBLES FØR DET HAR GÅTT TO TIL TRE MINUTTER.
Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral,ventil tilkobles hovedsentral.

21.04.2021 19:23