FlowStop Sjaktvarsler tilkobles SD anlegg

FlowStop Sjaktvarsler tilkobles SD anlegg

Nyhet - Sikring av sjakter


FlowStop Winner sjaktvarsler

  • Sikrer opptil 10 plan / etasjer med bruk av kun sensorkabel
  • Avlesning i display ved lekkasje
  • Stabil løsning uten bruk av sensor 
  • Kan tilkobles 1, 2 eller 3 ventiler
  • Kan leveres med 1/2’’ , 3/4’’ eller 1’’ aktuatorventil.
  • Koble sjaktvarsler direkte til sentralt driftsanlegg ved bruk av kabel FSC-90044

11.08.2022 22:41