Bevegelsessensor

Bevegelsessensor

FlowStop Bevegelsessensor-  Lekkasjesikring med automatisk avstengning av vanntilførsel etter 15 min uten bevegelse i rommet 👋💦🚫

26.10.2020 11:44