.

Oppsett app:

1) Registrer bruker

2) Tast inn mailadresse. Klikk deretter på "få engangskode"

3) Tast inn engangskode og passord

4) Klikk på + tegnet for å registrere FlowStop

5) Scan koden på telefonen

6) Navngi enheten med valgfritt navn

7) Koble til Wi-Fi

8) Trykk piltast opp til det grønne lyset blinker

9) Gå til innstillinger Wi-Fi på telefonen. Klikk på FlowStop i listen 

10) Start konfigurering Wi-Fi

11) Tilkobling vellyket

12) Ferdig tilkoblet ventil.

Oppsett av sensor:

1) Legg til sensor ved å klikke på sensorinformasjon

2) Klikk på + for å legge til sensor

3) Sett inn batteri. Navngi sensor etter ønske.

4) Trykk på Set knapp for å registrere sensor. Gjenta for flere sensorer

5) Under sensorinformasjon kan det nå se slik ut. 

Oppsett legge til brukere:

1) Klikk på brukeradministrasjon

2) Klikk på + for å legge til brukere

3) Legg til bruker med registrert mail eller kontokode.

.

Bruksanvisning i PDF format

.

.