.

Oppsett app:

1) Registrer bruker

2)

Tast inn mailadresse. Klikk deretter på "få engangskode". Vær tålmodig, kan ta litt tid før kode kommer på oppgitt mailadresse. Sjekk også spam post om koden ligger der.

3) Tast inn engangskode og passord

4) Klikk på + tegnet for å registrere FlowStop

5) Scan koden på telefonen

6) Navngi enheten med valgfritt navn

7) Koble til Wi-Fi. Viktig at nettverksnøkkelen skrives korrekt. Wi-Fi navn må være det samme som på mobilen

8) Trykk piltast opp til det grønne lyset blinker

9) Gå til innstillinger Wi-Fi på telefonen. Klikk på FlowStop i listen. Vær tålmodig til FlowStop kommer til syne. FlowStop skal erstatte gjeldende WiFi tilkobling.

10) Start konfigurering Wi-Fi

11) Tilkobling vellyket

12) Ferdig tilkoblet ventil. Vær tålmodig, kan gå ca ett minutt til ventilen er tilkoblet. Se etter WIFI tegn oppe i venstre hjørne på styringsboksen. WiFi tegnet skal vises permanent.  Da skal enheten være tilkoblet.

.

.

Oppsett av sensor:

1) Legg til sensor ved å klikke på sensorinformasjon

2) Klikk på + for å legge til sensor

3) Sett inn batteri. Navngi sensor etter ønske.

4) Trykk på Set knapp for å registrere sensor. Gjenta for flere sensorer

5) Under sensorinformasjon kan det nå se slik ut. 

Oppsett legge til brukere:

1) Klikk på brukeradministrasjon

2) Klikk på + for å legge til brukere

3) Legg til bruker med registrert mail eller kontokode.

Følg forøvrig oppsettet til FlowStop Winner

.

Bruksanvisning i PDF format

.

.